Menuservice van der Weijden

Vandaag veel complimenten over jou gekregen.
Nog lang niet iedereen was ervan overtuigd dat je ingehuurd was en ons helemaal niet kende. Vol bewondering dat je zoveel over iedereen wist te vertellen.

Chauffeur Hans zei: ze is of iemand van Menuservice of heel dicht betrokken bij Menuservice en als ze dat niet is dan is ze bijzonder intelligent!! Nou kun je nog een mooier compliment krijgen?